Cricova- Legenda Vinului Moldovenesc

Din antichitate, teritoriul actual al Republicii Moldova se slăvea cu tradițiile de vinificație. În secolul V î.e.n. istoricul antic elen Herodot afirma că, colonizatorii care locuiau în regiunea dată, cultivau viță de vie și cu succes comercializau vinurile locale.

Altminteri , pana în secolul XX vinificația pe pămanturile Moldovei se dezvoltă inconsecvent. De la începutul secolului XIX și pana la mijlocul secolului XX istoria vinificației locale se caracteriza atat prin acapararea pămanturilor roditoare, în perioada domniei țarului, cat și prin epidemia de filoxeră de la începutul secolului trecut. Doar de la începutul anilor 50 ai secolului XX putem să vorbim despre o abordare sistematică față de dezvoltarea acestei ramuri. Atunci și au fost puse bazele vinificației moderne a Moldovei, prin care este renumită compania Cricova.

 

În anul 1952, cu scopul de a soluționa probleme stridente cu privire la lipsa încăperilor speciale de păstrare și maturare a vinului, două personalități remarcabile a vinificației moldovenești, Petru Ungureanu și Nicolae Sobolev, au propus utilizarea în calitate de depozite de vin stolnele din care se extrăgea piatra de construcție. Curand s-a stabilit că vinurile produse la combinatul Cricova sunt mai bune conform indicelui calității și rezistenței la factorii stabilității, ceea ce a servit drept argument important de a continua lucrul, care părea a fi la acel moment un experiment.

Deja în anul 1954 la combinatul Cricova a fost fondată colecția de vinuri, semnificația căreia pe parcursul anilor a trecut dincolo de granițele întreprinderii, astfel încat astăzi o cunoaștem sub denumirea de Vinotecă Națională.

 Anul 1955 a fost unul epocal pentru întreaga istorie a vinificației moldovenești, atunci cand în galeriile subterane de la Cricova a avut loc îmbutelierea primelor vinuri de marcă – pana la acel moment în Moldova au fost produse exclusiv vinuri ordinare.

Beciurile de la Cricova sunt cu adevărat de neîntrecut în lume. Aici istoria, arheologia și arta vinificației, unite într-un întreg, au născut un astfel de miracol ca galeriile subterane.

Lățimea galeriilor variază între 6 și 7,5 metri, iar înălțimea lor este de 3 - 3,5 metri. Adancimea la care sunt situate beciurile, în funcție de relief, variază de la 35 metri la intrare pană la 80 metri. Beciurile, în totalitatea lor, împreună cu secțiile de producere, ocupă circa 53 ha de spațiu subteran.

Find amplasate sub întregul orășel Cricova, ele reprezintă un adevărat oraș subteran. Bulevarde, străzi,... Denumirile pe care le poartă sunt mai puțin obișnuite: Cabernet, Dionis, Feteasca, Aligote, Sauvignon... Fiecărei străzi îi corespunde, astfel, numele vinului care păstreză în nișele adiacente. Combinatul ”Cricova” a fost conceput ca o întreprindere de producere a vinurilor de elită în baza tehnologiilor clasice europene. Ulterior, activitatea s-a extins grație condițiilor extraordinare de păstrare a vinurilor în aceste galerii, care se întind pe o lungime de 80 km, adevărate labirinturi cu un microclimat unic. Aici, pe parcursul unui an întreg, temperatura rămîne constantă, circa +10 - +12 °C, iar umiditatea relativă a aerului constituie circa 97-98%. Anume datorită acestor condiții optime este posibilă păstrarea și maturarea vinurilor de calitate superioară, precum și a spumantului clasic, cu formarea caracterului autentic al acestora.

Legea fundamentală de ”naștere” a vinurilor de calitate, și mai cu seamă a celor de colecție, evidențiază rolul global al variațiilor nesemnificative ale temperaturii mediului, în care are loc maturarea, și al umidității înalte. Unicitatea subsolurilor este asigurată și de sălile de degustare subterane, ce formează un compex integru.

 

Paralel cu dezvoltarea combinatului evoluau și metodele de gestionare, statul încerca să găsească cele mai eficiente metode de administrare a ramurii de vinificație în ansamblu. În anul 1968, ca urmare a deciziei cu privire la necesitatea specializării gospodăriilor de vinificație și majorarea volumului de producție a vinurilor de marcă, pe teritoriul depozitelor de vin de la Cricova, care aparținuse pana la acel moment Combinatului de Vinuri și Șampanie, a fost creat un sovhoz-fabrică. În anul 1977, pe teritoriul sovhoz-fabricii a fost construită hala de vinificație primară, care și pana în prezent constituie unitatea principală de producere a companiei, iar în anul 1980 a fost, în sfarșit, realizată ideea cu o vechime de treizeci de ani – în galeriile de la Cricova a început să funcționeze fabrica de șampanie.

Pana la mijlocul anilor 80 ai secolului trecut, deși a suferit numeroase schimbări, combinatul Cricova și-a menținut ritmul ravnit al creșterii profesionale și economice. Astfel, din anul 1968 și pana în 1985, prelucrarea materialului vinicol la întreprindere s-a majorat de 7 ori, iar producerea de vinuri – de 35 de ori.

Chiar și la cumpăna anilor 80 și 90, odată cu aprofundarea schimbărilor politice și accentuarea crizei economice, întreprinderea a menținut tendința spre inovație continuă; ziua de maine nu era uitată aici de nimeni nici pentru o clipă.

Deja în anii 90 a fost dată în exploatare noua hală de vinuri spumante, în care specialiștii combinatului au ajustat producerea de șampanie la rezervoare, a început să funcționeze la capacitate deplină hala de îmbuteliere a vinurilor line, a fost finisată construcția încăperii speciale pentru păstrarea ambalajelor de sticlă. Nu înceta elaborarea noilor formule: anume la începutul anilor 90, la combinat au fost puse bazele producerii unor astfel de feluri de șampanie ca Basarabia, Moldova, Alb Spumant Natural. A fost realizată o muncă enormă privind perfecționarea lucrului pe principalele piețe și diversificarea regiunilor de comercializare a producției. Astfel, la mijlocul anilor 90, deja 20% din toată producția produsă la combinat era exportată. Pe langă piețele tradiționale de desfacere – Rusia, Ucraina și alte state din fosta Uniune Sovietică, vinurile spumante și line ale combinatului Cricova erau exportate în Orientul Îndepărtat, inclusiv în Anglia, Germania, S.U.A., Japonia – în total aproximativ de 30 de țări. Noua epocă din istoria patriei natale necesita și noi abordări de stabilire a statutului întreprinderii.

În anul 1999 combinatul Cricova a fost transformat din întreprindere de stat în societate pe acțiuni, fiind în proprietatea statului. Unicitatea și semnificația companiei pentru stat și poporul Moldovei și-au găsit reflecția adecvată în anul 2002, cand compania, prima dintre întreprinderile țării, a fost decorată cu premiul mare Ordinul Republicii. Anul următor, în 2003, combinatul Cricova a fost numit oficial ”obiect al patrimoniului cultural-național al Republicii Moldova”, - statutul, de rand cu ordinul de stat, rămane în continuare exemplul recunoașterii fără precedent a eforturilor unei singure companii din istoria economiei naționale.

 Însă, compania Cricova nu se mandrește doar cu indici statistici, istorie glorioasă, vinuri de elită și galerii subterane unice. Cricova înseamnă în primul rand oameni. Este reprezentată de o pleiadă de vinificatori talentați și administratori de succes, fără de care nu am fi avut istoria glorioasă de șase decenii ale întreprinderii, fără de care numele Cricova nu ar fi sunat atat de sonor pe toate continentele. P. Ungureanu, N. Sobolev, A. Trofimenco, L. Golimbovski, V. Topal, P. Durcenko, I. Cojocaru, M. Espicenco, V. Bodiul - zeci, sute de oameni pentru enumerarea cărora ar fi nevoie de o carte aparte. Toți ei în ani diferiți și-au pus aportul nu doar în dezvoltarea combinatului, dar și în evoluția vinificației moldovenești. Discipolii și adepții lor activează în continuare în cadrul combinatului. Ceea ce înseamnă că istoria Cricova continuă.

 

Degustarea vinurilor CRICOVA

În iulie 2007 Combinatul de Vinuri ”Cricova” a finalizat reconstrucția galeriilor. Astăzi vizitatorii se pot bucura de renovările efectuate în vestitul complex subteran, care a fost ornat cu multiple opere de artă. Vitrariile, tapiseriile, sculpturile în lemn și în piatră vor bucura cu adevărat ochii oaspeților.

La ceremonia de inaugurare, Dl Valentin Bodiul, directorul general al combinatului, a menționat: ”Reconstrucția combinatului va marca începutul unei noi etape în activitatea Complexului”. Complexul de degustare cuprinde cinci săli mari, spațioase și impunătoare: ”Sala Europeană”, ”Fundul Mării”, ”Sala Prezidențială”, ”Sala cu șemineu”, ”Casa Mare”, în care se împletesc elemente de arhitectură clasică cu detalii plastice de factură modernă, elemente decorative de mare rafinament, opere de artă și mobilier de valoare.

Aceste săli servesc drept loc de desfășurare a diverselor degustări naționale și internaționale, precum și a întrunirilor de cel mai înalt nivel.

„Sala Europeană" – Vitraliile vestitei ”Săli Europene” redau vița de vie în toate anotimpurile anului. În această sală este realizat și un panou din sticlă care reprezintă landșaftul Cricovei. În ”Sala Europeană” au fost create toate condițiile pentru organizarea congreselor, simpozioanelor, întîlnirilor de afaceri, reuniunilor etc.

Sala de degustări „Fundul Mării” Denumirea sălii simbolizează adîncurile Mării Sarmate, ce a existat aici circa 12 mln. De ani în urmă (epoca Miocen), pe fundul căreia s-au depus și s-au pietrificat crustele moluștelor preistorice Originalitatea acestei săli vine de la plafonul-calcar, în forma lui naturală neprelucrată, care se reflectăca într-o oglindă în decorul acvatic cu nuanțe albăstrii-verzui. Pe pereți sunt desenate acvarii decorative ce dau încăperii o notă de extravaganță. Totodată sala este utilată cu tehnică modernă, datorită căreia se pot face auzite și văzute adevaratele mistere ale mării.

„Sala Prezidențială” Aici au loc multiple întalniri la nivel înalt, cu demnitari de stat și oameni de vază de la noi și de peste hoatre. Încăperea, foarte spațioasă, cuprinde imagini tematice din domeniul viticulturii și vinificației Republicii Moldova. Artiștii plastici au creat o viziune amplă, inspirată din frumusețea lumii antice. Atmosfera de antichitate o creează panourile sălii, executate într-o gamă luminoasă, bogată, plină de eleganță și rafinament. Lucrările sunt concepute în tehnica basoreliefului, păstrand tradițiile clasice ale reliefului antic. Operele de artă și mobilierul din lemn sunt de o mare valoare pentru decorul solemn al încăperii. Alte elemente de decor interior sunt ușile monumentale, încadrate în rame de marmură.

„Sala cu șemineu” – un interior nobil, o încăpere ce creează o impresie nemaipomenită. Elementul predominant în decorul acestei săli este șemineul, generand o atmosferă caldă și relaxantă. Gama de culori a interiorului, decorațiunile, accentuează stilistica vanătorească.

„Casa Mare” – sala ce poartă numele celei mai frumoase odăi a unei case tradiționale din zona rurală a Moldovei. Sala este decorată cu mobilier din lemn de stejar, bogat ornamentat cu motive decorative naționale. Atmosfera rustică predomină în această sală datorită plafonului din lemn, cu grinzi, care dau impresia de vechime. Sărbatorile moldovenilor sunt mereu desfășurate în ”Casa Mare”. Păstrand o veche tradiție, un moldovean își va împodobi ”Casa Mare” și își va invita rudele aici rudele, prietenii. ”Casa Mare” nu e doar cameră de zi, este, de asemenea, un loc al memoriei pentru rude. Pereții sunt decorați cu prosoape brodate din stofă de casă și covorașe țesute din lană, ornamente cu elemente geometrice și florale.

 

Podgoriile Cricova

Combinatul Cricova este situate într-un loc unic, în regiunea de centru a Republicii Moldova. Aici, în vecinătatea celor mai impunătoare atracții naturale și istorice ale țării – rezervația naturală ”Codrii”, complexul arheologic Orheiul Vechi – la latitudinea 44 se întind podgoriile pitorești, în inima cărora și se află combinatul Cricova, întreprinderea cu realizări frumoase de-a lungul deceniilor și cu renume într-adevăr mondial. Este știut faptul că Republica Moldova se bucură de climă favorabilă, cu ierni blande și un număr mare de zile însorite pe perioada anului. Vinificatorii Cricovei au avut parte de noroc dublu: cel mai fertil cernoziom, umiditate sporită și soarele generos contribuie de fiecare dată la divulgarea secretului vinurilor locale, și ne duce pe culmile necunoscute anterior ale producerii vinului.

Ciclul complet al producerii și materia primă proprie – iată avantajele care detașează combinatul încă de la obârșie. Datorită controlului la toate etapele procesului de producere, de la sădirea butașilor și pînă la livrarea producției finite la punctele de comercializare, compania Cricova asigură calitate superioară, autenticitatea și originalitatea formulei vinurilor produse aici. La momentul actual, podgoriile companiei sunt cele mai vaste din țară și se întind pe o suprafață de aproximativ 600 ha, dintre care 135 ha în regiunea de sud a Moldovei – raionul Cahul, 200 ha în raionul Criuleni din regiunea centrală a țării, circa 130 ha în preajma orașului Cricova și 90 ha de viță de vie la Găvănoasa.

Deși sunt delimitate geografic, podgoriile companiei Cricova reprezintă, de fapt, singurul masiv gospodăresc, scopul căruia este de a asigura întreprinderea principală în termen, cu volumul necesar de struguri de calitate superioară la cel mai înalt nivel. Diversitatea geografică a podgoriilor care aparțin combinatului mai are o prioritate importantă – posibilitatea cultivării diferitor soiuri de viță de vie, în dependență de particularitățile climaterice și ale solului localității. Ca urmare, compania cultivă în raionul Cahul așa soiuri de viță de vie ca Muscat, Pinot Noir, Cabernet Sauvignon și Merlot. În regiunea centrală a țării, sunt cultivate soiuri ca Pinot, Sauvignon, Rkațiteli și Aligote. Zonarea exemplară a soiurilor de viță de vie, adaptarea performanțelor agrare mondiale, precum și înnoirea continuă, chiar și în timpuri de restriște, a plantațiilor proprii – toate acestea permit companiei să păstreze locul de frunte conform indicelui de calitate a propriilor podgorii.

 

 

 

                                                                                                                                                   

 

 

 

                                                                                                              

left